۱۴۰۳/۰۳/۲۸ -- ۰۳:۱۸

درباره اتحادیه ۱۵ خرداد

چارت سازمانی اتحادیه ۱۵ خرداد کشور

۱. مدیر عامل
۲. جانشین مدیر عامل
۳. معاونت اقتصادی (یارانه، سهیمه بندی، توزیع کالا)
۴. معاونت امور مناطق و شعب شهرستانها (بهینه سازی، بهره وری، تامین کالا، سایر موارد)
۵. معاونت فرهنگی و آموزشی
۶. مدیریت مالی (حسابداری، آمار)
۷. مدیریت اداری و پرسنلی (کارگزینی و استخدام، اموال، حقوق و‌ مزایا و بیمه ها)
۸. مدیریت حقوقی و داوری (مشاورین و کارشناسان حقوقی، داوران منتخب ، وصول مطالبات،دعاوی)
۹. مدیریت پشتیبانی و تدارکات (اموال منقول، جمعدار اموال، کارپردازی، نقلیه و ترابری، انبارها، تعمیر و نگهداری)
۱۰. مدیریت تبلیغات و‌ اطلاع رسانی (روابط عمومی ، خبرنامه، سایت مرکزی، رایانامه)
۱۱. مدیریت داخلی (امور داخلی و سرپرستی)
۱۲. حفاظت و بازرسی (نظارت و پیگیری، حفاظت فیزیکی)

پیمایش به بالا